Наказ на заміщення вакантних посад керівників ЗЗСО

ОГОЛОШЕННЯ

НАКАЗ

ОГОЛОШЕННЯ

конкурсу на заміщення вакантних посад директорів закладів загальної середньої освіти Золочівської міської ради: Золочівського ЗЗСО І-ІІІст. №2,Золочівського ліцею, Вороняцького ЗЗСО І-ІІІст., Червоненського ЗЗСО І-ІІІст., Сасівського ЗЗСО І-ІІІст., Колтівського ЗЗСО І-ІІІст., Білокамінського ЗЗСО І-ІІІст., Гончарівського ЗЗСО І-ІІст., Підлипецького ЗЗСО І-ІІст., Ясеновецького ЗЗСО І-ІІст.

Відповідно до наказу відділу з питань освіти, молоді і спорту Золочівської міської ради Львівського району Львівської області від 24.05.2021р. №86 «Про проведення конкурсу назаміщення вакантних посад директорів закладів загальної середньої освіти Золочівської міської ради: Золочівського ЗЗСО І-ІІІст. №2, Золочівського ліцею, Вороняцького ЗЗСО І-ІІІст., Червоненського ЗЗСО І-ІІІст., Сасівського ЗЗСО І-ІІІст., Колтівського ЗЗСО І-ІІІст., Білокамінського ЗЗСО І-ІІІст., Гончарівського ЗЗСО І-ІІст., Підлипецького ЗЗСО І-ІІст., Ясеновецького ЗЗСО І-ІІст.»

Найменування закладів: Золочівський ЗЗСО І-ІІІст. №2,Золочівський ліцей, Вороняцький ЗЗСО І-ІІІ ст., Червоненський ЗЗСО І-ІІІ ст., Сасівський ЗЗСО І-ІІІ ст., Колтівський ЗЗСО І-ІІІ ст., Білокамінський ЗЗСО І-ІІІ ст., Гончарівський ЗЗСО І-ІІ ст., Підлипецький ЗЗСО І-ІІ ст., Ясеновецький ЗЗСО І-ІІ ст. Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області;

Місцезнаходження закладів:

 • Золочівський ЗЗСО І-ІІІст. №2- вул. С.Стрільців 2, м. Золочів, Золочівського району Львівської області;
 • Золочівський ліцей - вул. С. Стрільців7, м. Золочів, Золочівського району Львівської області;
 • Вороняцький ЗЗСО І-ІІІ ст. - вул. Зелена, 3 с. Вороняки, Золочівського району Львівської області;
 • Червоненський ЗЗСО І-ІІІ ст. вул.Скалецьких 2, с. Червоне, Золочівського району Львівської області;
 • Сасівський ЗЗСО І-ІІІ ст. – вул. Колтівська 1, с. Сасів, Золочівського району Львівської області;
 • Колтівський ЗЗСО І-ІІІ ст. – вул. Головна 30, с. Колтів, Золочівського району, Львівської області;
 • Білокамінський ЗЗСО І-ІІІ ст. вул. Центральна 1, с. Білий Камінь, Золочівського району Львівської області;
 • Гончарівський ЗЗСО І-ІІ ст. вул. Шашкевича 2, с. Гончарівка, Золочівського району, Львівської області;
 • Підлипецький ЗЗСО І-ІІ ст. – вул. Шкільна 43, с. Підлипці, Золочівського району Львівської області;
 • Ясеновецький ЗЗСО І-ІІ ст. – вул. Миру 2, с. Ясенівці, Золочівського району Львівської області.

Найменування посади: директор

Умови оплати праці: відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102.


Призначення керівника (директора) закладу освіти здійснюється начальником відділу з питань освіти, молоді і спорту Золочівської міської ради строком на шість років, а для особи, яка призначається на посаду керівника (директора) закладу загальної середньої освіти вперше – строком на два роки. Призначення керівника (директора) закладу освіти здійснюється за результатами конкурсного відбору шляхом укладення контракту.

Кваліфікаційні вимоги до керівника (директора)

громадянин України;

· вільно володіє державною мовою;

· має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста);

· стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків

Для участі у конкурсі подають такі документи:

· заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»

· автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

· копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

· копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

· копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

· довідку про відсутність судимості;

· довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

· мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії до 25 червня 2021 року.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

Документи подаються до відділу з питань освіти, молоді і спорту Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області за адресою: вулиця Івасюка,12, місто Золочів, Львівська область.

Склад конкурсної комісії (від 6 до 15 осіб з визначенням з її числа голови та секретаря, до складу якої входять представники:

 • засновника (посадові особи органу місцевого самоврядування чи депутати
 • відповідного представницького органу місцевого самоврядування (не більше однієї особи від однієї фракції чи групи);
 • територіального органу центрального органу виконавчої влади із
 • забезпечення якості освіти (посадові особи органу місцевого самоврядування);
 • інститутів громадянського суспільства ( районної (міської) профспілкової
 • організації та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо.

Конкурсна комісія формується уповноваженим органом впродовж 5-ти робочих

днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати

участь представники органів громадського самоврядування закладу освіти, на

посаду керівника якого оголошено конкурс.

Конкурс складається з таких етапів:

1)прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам ;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) проведення конкурсного відбору;

7) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі становить 30 календарний день з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі у конкурсі конкурсна комісія:

- перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

- приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

- оприлюднює на офіційному сайті відділу з питань освіти, молоді і спорту Золочівської міської ради та закладів освіти перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі.

Ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами: перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Проосвіту" та інших чинних нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти (форма перевірки - тестування у письмовій формі), а також Концепції реалізації державної політики «Нова українська школа»;перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання; публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування. Перелік питань на знання законодавства затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 654 від 19 травня 2020 року «Щодо примірного переліку питань». Зразок ситуаційного завдання (додаток 1) та критерії оцінювання (додаток 2) визначаються у положенні про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти(додаються). Співбесіда та перевірка на знання законодавства з кожним учасником ведеться особисто. Перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти (надва/шість років), на посаду керівника якого оголошено конкурс, має містити

 • план реформування закладу протягом двох років / шести років;

 • заходи зі здійснення управлінської діяльності з вирішення ключових проблемро звитку закладу, шляхів поліпшення матеріально-технічної бази, раціонального

 • використання ресурсів закладу, створення сучасних умов організації освітньогопроцесу;пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності таконкурентоспроможності закладу, механізмів залучення додаткових фінансових іматеріальних ресурсів, розширення партнерських зв’язків;
 • пропозиції (відомості) стосовно очікуваної динаміки поліпшення основнихпоказників діяльності закладу.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

Визначення переможця конкурсу

Відділ з питань освіти, молоді і спорту Золочівської міської радина підставі висновку конкурсної комісії призначаєпереможця конкурсу на посаду та укладає з ним контракт з 01.09.2021року.

Кiлькiсть переглядiв: 3